Úvodní stránka » Organizační pravidla

Organizační pravidla

Neználek - dětská skupina, Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice

Vybavení potřebné pro nástup dítěte

 • Bačkůrky (ne pantofle)
 • Pyžámko (je-li potřeba dle docházky)
 • Náhradní tričko 2x
 • Pohodlné oblečení do školky (tepláky/sukýnka/punčochy apod.)
 • Ponožky 3x
 • Spodní prádlo 3x
 • Plínky 1x balík (je-li potřeba)

Oblečení na ven prosím přizpůsobit ročnímu období

 • Mikina/svetřík 1x
 • Bunda (teplejší)
 • Tepláky 2x
 • Kraťasy 2x
 • Pláštěnka
 • Holínky

* prosíme o označení věcí alespoň monogramem!!!
 

Příchod dítěte do DS Neználek

 • DS Neználek se otevírá v 7:00 hodin, rodiče budou vpuštěni na základě představení do hlasového zvonku, nebo použití kódu dveří.
 • Po příchodu pomohou rodiče dětem s převlékáním, přezutím a uložením osobních věcí v šatně na přidělené místo.
 • Rodiče jsou povinni předat dítě osobně chůvě v šatně – rodič nesmí nechat dítě v šatně samotné bez upozornění chůvy na tuto skutečnost.

Odchod dítěte DS Neználek

 • Dítě smí vyzvedávat osoba starší 18ti let, pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než zákonný zástupce, je toto nutné ráno nahlásit i s číslem OP vyzvedávajícího!

*do přihlášky dítěte je možné uvést osoby a jejich OP, které mohou dítě vyzvednout

BEZ ŘÁDNÉHO NAHLÁŠENÍ ZMĚNY NEBUDE JINÉ OSOBĚ DÍTĚ VYDÁNO !

Odchod dětí

 • Před obědem 11:15 – 11:30
 • Po obědě 12:00 – 12:30
 • Po odpolední svačině 14:00 – 15:30 - další započatá půlhodina příplatek 100,-Kč

*nebo po předchozí dohodě se zaměstnancem DS Neználek

Odpočinek a spánek

 • Odpočinek/spánek probíhá od 12:00 – 13:30 hodin
 • Děti, které po obědě nespí, se věnují odpočinkovým a klidným činnostem
 • Každé dítě má své peřinky, polštář, matraci -vše k dispozici
 • Respektujeme individuální potřeby dětí

Výměna ložního prádla

 • Ručníky dětí v dětské koupelně jsou měněny vždy 1x týdně (případně dle potřeby častěji)
 • Pyžámka dětí jsou měněna rodiči (doporučujeme vždy alespoň 1x týdně)
 • Ložní prádlo je práno vždy 1x za dva týdny (případně dle potřeby častěji)

Pobyt venku a na zahrádce

 • Pobyt venku a na zahrádce se odehrává v dopoledních i odpoledních hodinách dle rozpisu a jeho délka je vždy přizpůsobena počasí a zvoleným aktivitám.
 • Pobyt venku je zaměřen na rozvíjení pohybových a sociálních dovedností dětí, především formou hry. Odehrává se na zahradě DS Neználek.
 • Při procházkách a přesunech má každé dítě na sobě bezpečnostní reflexní vestičku, kterou dostane při nástupu do DS Neználek.

Výlety a akce

 • Pokud bude do programu zařazena např. návštěva divadla,  výlet, popř. jiná akce (vánoční besídka, mikulášská apod.), budou rodiče vždy informováni alespoň týden dopředu na nástěnce školky a webových stránkách.

Nemoc dítěte

 • Nemocné dítě prosím omluvte telefonicky nebo SMS do 7:30 hodin na telefonu: 720 172 196. Pokud tak neučiníte, stravné Vám bude započítáno.
 • DS Neználek je oprávněn nepřijmout děti se silným kašlem či rýmou, teplotou, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním.
 • Určení způsobilosti dítěte k pobytu v DS  je v kompetenci chůvy, která dítě přijímá.
 • V případě podezření na nemoc nebo jakékoliv příznaky nemoci (nechutenství, průjem, vyrážka, kašel, rýma, zvýšená teplota nebo jiné podezřelé stavy), ponechejte dítě prosím doma.
 • Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, okamžitě rodiče kontaktujeme a ti jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době.
 • Při závažném porušení této podmínky si DS NEZNÁLEK vyhrazuje právo nepřijmout dítě k další docházce bez nároku na vrácení školkovného.
 • Prosíme, o nahlášení data nástupu po nemoci. Pokud to není jasné, dejte vědět alespoň 1 den předem, nejpozději do 15:30, že dítě nastoupí.

Platba a platební podmínky

Hotovostní i bezhotovostní platby: je třeba provést nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce.

 • K docházce do DS Neználek se lze nahlásit kdykoli během roku a kdykoli v průběhu měsíce – cena je pak krácena podle počtu dní.
 • Pokud úhrada nebude provedena do konce měsíce, není dítě přijato k docházce na další měsíc.(výjimky po domluvě).
 • Každému řádně přihlášenému rodiči je 27.tého (+-3dny) v měsíci zaslán e-mail s přesnou částkou školkovného na další měsíc.
 • Platba školkovného v DS Neználek se hradí vždy na měsíc dopředu.
 • Pro jednorázové hlídání a akce je nutné uhradit platbu nejpozději do příchodu dítěte do DS.
 • Stravné na daný měsíc je počítáno dle pracovních dnů v jednotlivém měsíci.
 • Cena uvedena v ceníku za pobyt se nemění, ať se jedná o 20 či 23 dnů.

Nemoc a dovolená

 • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací z důvodu rezervace místa a omezené kapacity DS.
 • Nedohodnou-li se strany jinak, je úhrada po dobu trvání smlouvy splatná i za dobu, po kterou se dítě do dětské skupiny nedostavilo, i když bylo řádně přihlášeno a nedošlo ke zrušení v souladu se smlouvou.
 • Při delší nemoci, absence více jak 50% docházky za celý měsíc, vám bude vrácena pouze paušální částka 1000,- Kč z celkové částky za pobyt.
 • Pro rezervaci místa v případě dlouhodobého přerušení docházky (2 a více týdnů), např. dovolená, prázdniny, apod., se hradí 50% školkovného z vybrané varianty docházky. Místo tak nebude obsazené jinými zájemci.

 

 

Dětské centrum Neználek z.s.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MÁME NOVOU ADRESU

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pražská 122/164
Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice
466 06
Email: info@dcneznalek.cz

Veronika Fukalová: 728 095 074

 

Kontakty - Dětské centrum Neználek

Veronika Fukalová: 728 095 074
DC Neználek: 720 172 196

Toto tel. číslo prosím používejte pro omluvu a jakékoliv dotazy při nepřítomnosti vašich dětí formou hovoru, e-mailu či sms. Nemocné dítě prosím omluvte do 7:30 hodin! Pokud tak neučiníte, oběd musí být uhrazen!!
Důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoci!!! Pokud to není jasné (kontrola u lékaře), dejte vědět alespoň 1 den předem do 15:30 hodin, že dítě nastoupí. (Jinak nebude nahlášen oběd!!!)

 

Číslo účtu dětského centra:
260 270 429/0300

Číslo účtu dětské skupiny:
283 328 865/0300

 

Prohlídky miniškolky

Můžete si domluvit individuální návštěvu.
Děti je možné přihlásit do DS kdykoliv v průběhu roku.

Volejte

V. Fukalová: 728 095 074
DC Neználek: 720 172 196