Úvodní stránka » Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole

Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole či
v obdobném zařízení

rádi bychom Vás informovali o tom, že za rok 2014 mohou rodiče dětí v daňovém přiznání požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole či v obdobném zařízení.
 
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal za umístění svého dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.  Za zařízení péče o dítě předškolního věku lze pro účely zákona o daních z příjmů považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku, jako např. mateřská škola, dětská skupina, lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku.
 
Vynaložené náklady na školku bude pro daňové účely nutné doložit. Potvrzení pro rodiče budou vystavovat mateřské školy nebo obdobná zařízení. Do výdajů je potřeba uvádět pouze úhradu úplaty (poplatku) za předškolní vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Do potvrzení se nezapočítáva úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce, členských poplatků, poplatků na dopravu a jiných výdajů.
 
Forma potvrzení není předepsána, nicméně doporučujeme použít jednotný formulář, který jsme pro Vás pro tyto účely připravili viz. příloha ve formátu word.
 
Potvrzení o úhradě úplaty lze rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku - poprvé se potvrzení vydá v lednu 2015 o celkové úhradě úplaty za rok 2014.

Více informací:

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

  • (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
  • (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
  • (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z man-želů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
  • (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
  • (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 
Slevu může uplatnit v daňovém přiznání (ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance) již za rok 2014. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, za rok 2014 tedy až o částku 8500 Kč, v roce 2015 o 9200 Kč. Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se odečítá přímo od výsledné daně vypočtené v daňovém přiznání, ne ze základu daně. Využít ji může jen jeden z rodičů a je na nich, aby se dohodli, kdo ji využije. Zpravidla to bude rodič s vyššími příjmy.

 

Dětské centrum Neználek z.s.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MÁME NOVOU ADRESU

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pražská 122/164
Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice
466 06
Email: info@dcneznalek.cz

Veronika Fukalová: 728 095 074

 

Kontakty - Dětské centrum Neználek

Veronika Fukalová: 728 095 074
DC Neználek: 720 172 196

Toto tel. číslo prosím používejte pro omluvu a jakékoliv dotazy při nepřítomnosti vašich dětí formou hovoru, e-mailu či sms. Nemocné dítě prosím omluvte do 7:30 hodin! Pokud tak neučiníte, oběd musí být uhrazen!!
Důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoci!!! Pokud to není jasné (kontrola u lékaře), dejte vědět alespoň 1 den předem do 15:30 hodin, že dítě nastoupí. (Jinak nebude nahlášen oběd!!!)

 

Číslo účtu dětského centra:
260 270 429/0300

Číslo účtu dětské skupiny:
283 328 865/0300

 

Prohlídky miniškolky

Můžete si domluvit individuální návštěvu.
Děti je možné přihlásit do DS kdykoliv v průběhu roku.

Volejte

V. Fukalová: 728 095 074
DC Neználek: 720 172 196