Úvodní stránka » Denní program

Denní program

Dětské centrum Neználek, Jablonec nad Nisou - Kokonín

  7:00 – 9:00 příchod do DC / DS, spontánní hra a individuální práce s dětmi, nabídka kreativních činností
  9:00 – 9:15 společné zahájení dne (písnička, říkanka a taneček)
  9:15 – 9:45 svačina (děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání)
10:00 – 11:15 nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru a volná hra, pobyt venku
11:15 – 11:30 hygiena, příprava na oběd /vyzvedávání dětí, které jsou bez oběda/
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:30 hygiena, příprava na odpočinek /vyzvedávání dětí po obědě/
12:30 – 14:30 odpočinek, klidové činnosti
14:30 – 14:45 hygiena, příprava na svačinu
14:45 – 15:00 svačina (děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání)
15:00 – 16:00 individuální práce s dětmi a kreativní činnost /vyzvedávání dětí/

* Doporučujeme dítě přivést nejpozději do 9:00 hodin, aby se mohlo plně účastnit programu.

* Pokud nebude dítě vyzvednuto nejpozději v 16:00, hradí se příplatek 100Kč za další započatou hodinu.

* Děti od 12ti do 18ti měsíců mají individuální režim dle jejich potřeb, starší děti si samy vybírají z nabídnutých aktivit.

Cvičení dětí

Každý den probíhá v DC/DS cvičení dětí, cviky obsahují cvičení s balančními pomůckami, s podložkou apod.. Říkanky a písničky s tanečky a pohybem jsou doplněny o prostorové hry, které rozvíjejí sportovní dovednosti, orientaci a také sociální dovednosti dětí.

V budově máme k dispozici i tělocvičnu.

Tvořivé dílničky

Děti se v DC/DS účastní tvořivé dílničky, kde malují, kreslí, stříhají, nalepují a osvojují si práci s tužkou. Rozvíjíme kreativitu, smyslové vnímání, především jemnou i hrubou motoriku.

 

Hudební a rytmická výchova

S dětmi v DC/DS zpíváme a rozvíjíme hudební sluch, smysl pro naslouchání, rytmus, nápodobu a paměť. Prostřednictvím písniček a říkadel procvičujeme výslovnost a slovní zásobu.

 

 

Dětské centrum Neználek z.s.

Tyršova Stezka 50
Jablonec nad Nisou - Kokonín
468 01
Email: info@dcneznalek.cz

Veronika Fukalová: 728 095 074

 

Kontakty - Dětské centrum Neználek

DC Neználek: 720 172 196
Toto tel. číslo prosím používejte pro omluvu a jakékoliv dotazy při nepřítomnosti vašich dětí formou hovoru, e-mailu či sms. Nemocné dítě prosím omluvte do 8:00 hodin!! Pokud tak neučiníte, oběd musí být uhrazen!! Důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoci!!! Pokud to není jasné (kontrola u lékaře), dejte vědět alespoň 1 den předem, že dítě nastoupí. (Jinak nebude nahlášen oběd!!!)

 

Číslo účtu dětského centra:
260 270 429/0300

Číslo účtu dětské skupiny:
283 328 865/0300

 

Prohlídky miniškolky

Po domluvě nabízíme prohlídky naší miniškolky. Volejte
DC Neználek: 720 172 196,
Teta Danča: 731 839 922.

 

 

 

 Žebříček mateřských škol za školní rok 2013-2014 podle krajů

Obdrželi jsme 1. místo
v libereckém kraji. 

 

Žebříček mateřských škol za školní rok 2013-2014 podle krajů

Obdrželi jsme 1. místo
v libereckém kraji.