Úvodní stránka » Denní program

Denní program

Neználek - dětská skupina, Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice

 

Časy jsou pouze orientační, všechny činnosti a aktivity jsou prováděny s ohledem na momentální stav dětí.

  7:00 – 8:00 příchod do DS, spontánní hra a individuální práce s dětmi, nabídka kreativních činností
  8:00 společné zahájení dne (písnička, říkanka a taneček) - ranní kruh
  8:30 hygiena, svačina (děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání)
9:00 – 11:15 pravidelné zájmové aktivity, nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru a volná hra, pobyt venku
11:15 – 11:30 hygiena, příprava na oběd /vyzvedávání dětí, které jsou bez oběda/
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:30 hygiena, příprava na odpočinek /vyzvedávání dětí po obědě/
12:00 – 13:30 odpočinek, klidové činnosti
13:30 – 14:00 hygiena, příprava na svačinu
svačina (děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání)
14:00 – 15:30 pravidelné zájmové aktivity, individuální práce s dětmi a kreativní činnost, pobyt venku /vyzvedávání dětí/

* Doporučujeme dítě přivést nejpozději do 8:00 hodin, aby se mohlo plně účastnit programu.

* Pokud nebude dítě vyzvednuto nejpozději v 15:30, hradí se příplatek 100Kč za každou další započatou půlhodinu.

 

Nově máme pro vaše dětičky připravené v rámci denních aktivit zájmové kroužky, které jsou zahrnuty v ceně.

  • Neználkova pohádková jóga pro nejmenší – dechová a relaxační cvičení, dětské jógové sestavy
  • Neználkovy chvilky breptáníčka – procvičování řeči formou hry
  • Neználkovo tvořeníčko – keramické dílničky, malování, kreslení a tvoření, seznámení se s různými materiály
  • Neználkův hudební a pohybový koutek – rytmitace s Orffovými hudebními nástroji, hudbou a s pohybovými hrami

 

Dětské centrum Neználek z.s.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MÁME NOVOU ADRESU

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pražská 122/164
Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice
466 06
Email: info@dcneznalek.cz

Veronika Fukalová: 728 095 074

 

Kontakty - Dětské centrum Neználek

Veronika Fukalová: 728 095 074
DC Neználek: 720 172 196

Toto tel. číslo prosím používejte pro omluvu a jakékoliv dotazy při nepřítomnosti vašich dětí formou hovoru, e-mailu či sms. Nemocné dítě prosím omluvte do 7:30 hodin! Pokud tak neučiníte, oběd musí být uhrazen!!
Důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoci!!! Pokud to není jasné (kontrola u lékaře), dejte vědět alespoň 1 den předem do 15:30 hodin, že dítě nastoupí. (Jinak nebude nahlášen oběd!!!)

 

Číslo účtu dětského centra:
260 270 429/0300

Číslo účtu dětské skupiny:
283 328 865/0300

 

Prohlídky miniškolky

Můžete si domluvit individuální návštěvu.
Děti je možné přihlásit do DS kdykoliv v průběhu roku.

Volejte

V. Fukalová: 728 095 074
DC Neználek: 720 172 196